Advokat Johan Alexander Widerøe driver advokatpraksis
i Trondheim sammen med to kolleger, og jeg har tidligere vært ansatt som dommerfullmektig i Flekkefjord.
Jeg behersker engelsk, tysk, fransk og italiensk og har særlig bred erfaring innenfor alle typer familierett, men jeg kan også tilby hurtig og fagkyndig bistand innenfor de fleste rettsområder. Du finner en oversikt under "Tjenester" på neste side.

Jeg har kontor i annen etasje i den lille tregården ved siden av Prinsen hotell på hjørnet av Kongens gate og St. Olavs gate. Inngangen er fra St. Olavs gate. Restaurant Napoli
er i 1. etasje. Både trikk og buss har hovedholdeplass rett utenfor. Du ser det på bildet.

Velkommen til en hyggelig samtale.

Advokat

Johan Alexander Widerøe

Kongens g 32
7012 Trondheim
mobil: 924 01 552